INFO

Change language:

Wanneer en waar is het aan?

De Into the Woods ADE Weekender is op vrijdag en zaterdag van 12:00 - 23:00 op de NDSM rondom Noorderlicht. Het gaat los in 4 verwarmde tenten en de ITW Loods. Check de plattegrond!

De Night Shifts vinden plaats in de intieme setting van de ITW Loods, op donderdag van 23:00 - 07:00 en op vrijdag en zaterdag van 23:30 - 07:00.

Kan ik met een kaartje voor de ADE Weekender blijven voor de Night Shift?

Nee. Na de ADE Weekender moet iedereen het terrein verlaten. Wij frissen dan de ITW Loods op. Iedereen met een Night Shift kaartje komt daarna naar binnen bij de ITW Loods. Let op: als je een kaartje voor zowel de ADE Weekender als de Night Shift moet je wel je kluisje leeghalen.

Kan ik mijn spullen in mijn kluisje laten zitten als ik zowel naar de ADE Weekender als de Night Shift ga?

Nee, want de kluisjes die tijdens de ADE Weekender gebruikt worden zijn 's nachts niet meer te bereiken.

Hoe moet ik mij kleden?

Alle podia zijn overdekt, maar het kan flink waaien op de werf. Neem daarom warme kleding mee. Er zijn voldoende kluisjes aanwezig.

Zijn er nog tickets te koop?

Er zijn nog een aantal tickets te koop voor de Night Shift op donderdag en ITW ADE Weekender vrijdag overdag.

Tickets voor zaterdag overdag en de Night Shifts op vrijdag en zaterdag zijn uitverkocht.

Wat als ik een kaartje van iemand wil over kopen?

De enige manier op een kaart van iemand over te kopen is via TicketSwap. Bij TicketSwap wordt het verkochte ticket vervangen door een geheel nieuw ticket waardoor de koper zeker is van een geldig toegangsbewijs. De naam op het ticket wordt hierbij ook aangepast. De verkoopprijs mag maximaal 120% zijn, zodat commerciële handelaren buiten spel worden gezet.

Kan ik een ITW ADE Weekenderticket delen?

Het weekendticket geldt voor twee dagen. Het kan niet los gebruikt worden door twee verschillende mensen op de afzonderlijke dagen. Bij binnenkomst krijg je een uniek bandje waarmee je de volgende dag ook naar binnen kan. Dit bandje kan niet worden overgedragen.

Ik heb tickets gekocht, maar nog niet ontvangen.

Je ontvangt je tickets nadat je ze online hebt gepersonaliseerd. Voor elke kaart vragen we je de naam en het mailadres van de bezoeker. Nadat dit is gebeurt ontvang je de gepersonaliseerde kaarten in je mailbox.

Waarom moeten kaarten gepersonaliseerd worden?

De kaarten voor Into the Woods zijn erg gewild, wat het aantrekkelijk maakt voor zwarthandelaren. Door het personaliseren van kaarten wordt het lastiger om kaarten op te kopen en te verkopen voor woekerwinsten. Bij de entree van Into the Woods kan er om je ID worden gevraagd, dus zorg dat je deze meeneemt en de juiste naam op de kaart staat

Wanneer moeten kaarten gepersonaliseerd zijn?

Zowel de ITW ADE Weekenderkaarten als Night Shift kaarten moeten gepersonaliseerd worden voor woensdag 18 oktober 23:59.

Weet je nog niet wie er meegaan? Wacht de met het personaliseren van de kaarten, maar doe het wel voor de deadline. Je ontvangt de kaarten nadat je dit hebt gedaan.

Hoe kan ik de naam op mijn kaart veranderen?

Mocht na het personaliseren blijken dat een andere vriend mee gaat, dan kan je de naam wijzigen via Ticket Transfer. Hiervoor wordt € 2,50 aan servicekosten gevraagd. Dat is om te ontmoedigen dat onze tickets massaal worden opgekocht, met als doel om door te verkopen. Een naam wijzigen kan tot woensdag 18 oktober 23:59 via Ticket Transfer.

Als je je kaart verkoopt via TicketSwap wordt het verkochte ticket vervangen door een geheel nieuw ticket. Hierdoor is de koper zeker van een geldig toegangsbewijs. De naam op het ticket wordt hierbij ook aangepast.

Moet ik mijn ticket printen?

Je ticket kan vanaf je mobiel worden gescand, dus printen is overbodig. Scheelt bomen!

Hoe kom ik er?

De ADE Weekender vindt plaats rondom Noorderlicht. De Nights Shifts vinden plaats in de ITW Loods die er vlak naast ligt. Pak vanaf Amsterdam Centraal de pont naar de NDSM en volg vanaf daar de borden. De pont is gratis en doet er ongeveer een kwartier over.

Als je op de fiets bent kan je ook de pont naar Buiksloterweg nemen, deze vaart de hele nacht.

Wanneer gaat de laatste pont?

De laatste pont van de NDSM naar het centraal station vertrekt om 01:00, tussen 23:00 en 00:00 vaart de pont vier keer per uur. Tussen 00:00 en 01:00 twee keer.

De pont vanaf Buiksloterweg vaart de hele nacht.

Waar kan ik parkeren?

Gratis parkeren kan op Papaverweg 265. Vanaf daar is het 5 minuten lopen naar de entree.

Hoe werkt het bekersysteem?

Bij de entree van Into the Woods krijg je een bekerfiche. In ruil voor je fiche krijg je bij de bar de eerste beker gratis. Bij elk volgend drankje lever je de beker in voor een schoon exemplaar. Als je niet met een beker wilt rondlopen kan je de beker inleveren voor een fiche. Mocht je een beker kwijtraken: een nieuwe beker kost een half muntje en is niet inwisselbaar voor geld. Hierdoor worden tienduizenden plastic bekers bespaard en blijft Into the Woods mooi schoon.

Hoe kan ik betalen?

Munten kan je zowel per pin als contant betalen. Visa en Mastercard worden ook geaccepteerd.

Zijn er sigaretten te koop?

Er zijn voldoende sigarettenstaafjes verkrijgbaar op het festivalterrein. bij muntenkassa alleen per pin.

Wat als ik wat gevonden heb of verloren ben?

Ga dan naar de kassa naast de barn. Wij zorgen ervoor dat alles weer terugkomt bij de rechtmatige eigenaar. Na het festival posten we op Facebook een lijst van de gevonden voorwerpen.

Zijn er oordoppen te koop?

Je hebt maar één gehoor en daar moet je zuinig op zijn. Met Alpine gehoorbescherming heb je voldoende bescherming voor je gehoor en zorg je ervoor dat je na het festival nog steeds de vogeltjes hoort fluiten. Alpine gehoorbescherming is te koop bij alle barren, kassa’s en bij de infostand.

Wat is de minimumleeftijd?

Om Into the Woods te bezoeken moet je 10 jaar ouder dan wij zijn; 18 jaar of ouder dus! Neem alsjeblieft geen risico en neem je legitimatie mee, want bij twijfel kan de toegang tot het festival geweigerd worden.

Wat mag niet meegenomen worden?

Zoals op elk festival kunnen we de volgende spullen niet toelaten op het festivalterrein: harddrugs, voorgedraaide joints, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, paraplu’s, selfiesticks, vloeibare parfum en alle andere producten die logisch zijn in te vullen.

Kan ik naar binnen en weer naar buiten?

Het is niet mogelijk om het terrein te verlaten en daarna weer naar binnen te gaan.

Wat is het drugsbeleid?

Wij doen ons best om het voor jou zo leuk mogelijk te maken. Het gebruik van harddrugs is niet nodig om er een mooi feestje van te maken. Het in bezit hebben ervan leidt tot directe verwijdering van het terrein. Een tak roken is geen probleem, mits deze niet is voorgedraaid.

Ik moet medijcijnen gebruiken, wat moet ik dan doen?

Neem een doktersverklaring mee als je tijdens het festival medicijnen moet gebruiken.

Zijn er verder nog party tips?

Jazeker, lees vooral even de tips van Celebrate Safe om veilig te partyen.

Wat zijn de huisregels?

Klik hier voor huisregels ADE Weekender en hier voor de Night Shifts.

When and where does the party start?

The Into the Woods ADE Weekender is on Friday and Saturday from 12 PM to 11 PM on the NDSM wharf around Noorderlicht. The four heated tents and the ITW Warehouse are where the party takes place. Check out the plan!

The Night Shifts can be found in the intimate setting of the ITW Warehouse, on Thursday from 11 PM to 7 AM and on Friday and Saturday from 11:30 PM to 7 AM.

Can I use my ADE Weekender ticket for the Night Shift?

No. After ADE Weekender ends everyone will be asked to leave the premises. We will freshen up the ITW Warehouse area, and everyone with a Night Shift ticket is welcome. Beware: if you have tickets for both ADE Weekender and Night Shift you have to empty your locker.

Can I leave my belongings in a locker when I have tickets for both ADE Weekender and Night Shift?

No, the lockers must be emptied when ADE Weekender ends. Different lockers are used during the Night Shifts.

How warm should I dress?

All the stages are covered, but it can be windy on the wharf. So be sure to bring warm clothes. There are plenty lockers.

Are there still tickets for sale?

There are some tickets left for the Night Shift on Thursday and ITW Ade Weekender on Friday. Tickets for the Weekender on Saturday and the Night Shifts on Friday and Saturday are sold out.

What if I want to buy a second hand ticket?

The only way to buy a second hand ticket is through TicketSwap. The original ticket will be replaced by TicketSwap with a new one to ensure that the buyer has a valid ticket. The name on the ticket will also be altered. The selling price can be a maximum of 120% of the original, to exclude sales through a black market.

Can I share an ITW ADE Weekender ticket?

The Weekender ticket is valid for two days. It can not be used by two seperate people on different days. At arrival the guest receives a unique wristband that provides entry the next day. This wristband cannot be transferred.

I bought tickets, but haven't received them yet.

You will receive the tickets after personalizing them. Each ticket has the name and email address of the visitor on it. After personalizing the ticket online you will receive them in your mailbox.

Why must tickets be personalized?

Tickets for Into the Woods are very popular, which makes them an easy target for black market sales. By personalizing them, the sale of overly expensive tickets will be shut down. When entering the terrain your ID will be asked, so don't forget to bring it and be sure the correct name is on your ticket.

When must the tickets be personalized?

Both the ITW ADE Weekender and Night Shift tickets have to be personalized before Wednesday October 19th 23:59.

Don't know who's joining you yet? Wait with personalizing, but do it before the deadline. You will receive them in you mailbox after doing so.

How can I change the name on my ticket?

If after personalization of the ticket it turns out that another friend is joining you, you can change the name through Ticket Transfer. The service fee is € 2,50. This helps to prevent that scalpers buy all the tickets with the purpose of making a profit. You can change a name until Wednesday October 18th 23:59 via Ticket Transfer

If you're selling your ticket through TicketSwap the original one will be replaced with a brand spanking new one. This ensures the buyer that he or she has a valid ticket. This process also alters the name on the ticket.

Should I print my ticket?

Your ticket can be scanned on you smartphone, so no hassel with printing on paper is needed. Save the trees!

How do I get there?

The ADE Weekender takes place around Noorderlicht. The Night Shifts take place in the ITW Warehouse right next to it. Take the ferry from Amsterdam Central Station and follow the signing. The ferry is free of entrance and take around and about 15 minutes.

If you are by bike you can also take the ferry from Buiksloterweg, this ferry runs the entire nights.

When does the last ferry leave?

The last ferry from NDSM tot Central Station leaves at 01:00. Between 23:00 and 00:00 the ferry departs four times per hour, between 00:00 and 01:00 two times.

The ferry from Buiksloterweg runs the entire night.

Where can I park?

Free parking can be found on Papaverweg 265. From there it takes around 5 minutes to walk to the entrance.

What is up with the cup system?

When first arriving at Into the Woods you get your very own cup token. This guarantees your first plastic cup for free. This cup can be reused when ordering your next drink, or you can change it back to a cup token again. When you loose your cup or token a new cup will cost half a token/coin. The cup tokens cannot be interchanged for money. With this system we want to keep the terrain of Into the Woods clean and beautiful.

How can I pay?

The currency on the terrain is specially made tokens, which you can buy with either cash or card. Visa and Mastercard creditcards are accepted as well.

Are there cigarettes for sale?

There are plenty of cigarette stands on the terrain.

What to do if I have lost or found something?

Return to the cashier next to the barn. We will make sure that everything will return safely to the rightful owner. After the festival ends we will post the list of lost and found things on Facebook.

Can I buy earplugs?

Better safe than sorry with the only set of hearing you have. Alpine hearing protection safeguards your ears and ensures that you can still hear the happy high-pitched sounds of birds later in life. Alpine hearing protection can be bought at all bars, cashiers and the info stand.

What is the minimum age?

To visit Into the Woods you must be at least 10 years our senior; 18 years and older! Please don't take any risks and bring a means of identification, because when in doubt you can be refused entry.

What is not allowed on the terrain?

Just like at any other festival the next products are not allowed: hard drugs, pre-rolled joints, food, (alcoholic) drinks, glass objects, (plastic) bottles, cans, umbrellas, selfiesticks, liquid perfume and all other products that can be filled with a liquid substance.

Can I re-enter the terrain after leaving?

It is not possible to leave the terrain and come back again.

What is the drug policy?

The use of hard drugs is not necessary to enjoin the festivities. Carrying drugs ensures your premature exit of the festival. Smoking weed is fine, when the joint isn't rolled before you enter the terrain.

I need to use medicine, what to do?

Bring a doctor's note when you have to take medicine during the event.

Are there any other party tips?

Yes! We recommend reading these tips to party safe.

Where can I find the house rules?

Click here for house rules of ADE Weekender and here for the Night Shifts.